Factuurcontrole

Vanuit bovengenoemde database toetst Orangefield Sedico de juistheid van iedere factuur die voortvloeit uit de huurovereenkomst (huur, promotiekosten, huurprijsindexering, servicekosten etc.). Tegen te hoge of onterechte facturen tekenen wij namens u bezwaar aan. Wij monitoren de gehele bezwaarprocedure en zorgen ervoor dat u een correcte (credit)factuur ontvangt.

Periodiek ontvangt u een betaalbestand en (inlees)rapportage, waarmee u betalingen eigenhandig verricht en de kosten in uw administratie kunt importeren. Daarnaast zorgt Orangefield Sedico voor alle benodigde managementinformatie.

Nieuws

Orangefield Sedico en SGS Sear…
16-12-2015
SGS Search en Orangefield Sedico gaan samenwerken in d…
Lees meer
Actieve handhaving op verplich…
10-05-2015
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen welke vraag…
Lees meer
Update Warmtewet
10-05-2015
De vorig jaar ingevoerde warmtewet blijft vooralsnog h…
Lees meer
Archief