Lokale heffingen

Gemeenten en waterschappen leggen periodiek lokale heffingen op. De verschillen tussen de gemeenten zijn groot, terwijl de totale kosten van deze heffingen blijven stijgen. Dit maakt het lastig om te bepalen of u niet te veel betaalt.

Een goede controle loont. Daarbij staat voor Orangefield Sedico niet de hoogte van het aanslagbedrag centraal, maar de correctheid daarvan.

Met onze brede kennis en omvangrijke database, controleren wij alle aanslagen op juistheid.  Zo vergelijken wij voor de WOZ waarde alle objecten in onze portefeuille binnen één gemeente en analyseren wij de taxatieverslagen met als doel om de WOZ-waarde te verminderen.

Orangefield Sedico controleert onder meer de volgende lokale heffingen:

Gemeentelijke heffingen:

 • WOZ beschikking / OZBG / OZBE
 • Precariorechten
 • Reclamebelasting
 • Rioolheffing
 • Reinigingsrechten
 • Afvalstoffenheffing
 • Baatbelasting
 • BIZ-heffing

 Waterschappen:

 • Zuiveringsheffing / Verontreinigingsheffing
 • Ingezetenenomslag
 • Waterschapsomslag

Wanneer blijkt dat een aanslag te hoog is of onterecht is opgelegd, verzorgt Orangefield Sedico de bezwaar- en beroepsprocedure. Wij monitoren de gehele procedure en zorgen, waar mogelijk, voor een verlaging van de aanslag. Daarbij verzoekt Orangefield Sedico als rechtsbijstandverlener om een proceskostenvergoeding bij de lokale overheden voor haar klanten.

Nieuws

Energie Audit
21-07-2016
Meer info over de Energie Audit? Bel ons op 035 68 38 …
Lees meer
Orangefield Sedico en SGS Sear…
16-12-2015
SGS Search en Orangefield Sedico gaan samenwerken in d…
Lees meer
Actieve handhaving op verplich…
10-05-2015
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen welke vraag…
Lees meer
Archief